Het aantal mensen met een Burn-out neemt drastisch toe en daarmee ook de vraag naar professionals en duidelijke richtlijnen omtrent de behandeling hiervan. De meeste richten zich tot een coach, psycholoog of therapeut. Wordt het niet is tijd om burn-out te classificeren in het diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen (DSM), vraag je je af? Mijns inziens zitten we teveel tussen de oren en vereist dit behandeltraject een holistische aanpak van lichaam en geest.

Stress manifesteert zich als eerste in het lichaam. Door aandacht voor je lichaam te hebben ben je je beter bewust van waardevolle fysieke signalen die je kunnen beschermen tegen stress. Toch rennen de meeste als een kip zonder kop door en negeren we de pijntjes en vermoeidheid van ons lichaam. Sterker nog we luisteren niet alleen slecht naar ons meest waardevolle bezit, maar we zorgen er ook slecht voor. Vermoeidheid en stress leidt tot minder beweging en een ongezond eetpatroon. We gaan telkens over de grens van ons lichaam heen tot we hem niet meer voelen en geen idee hebben waar die grens ligt. Tenminste niet tot dat het te laat is en je in de steek gelaten lichaam jou ook laat barsten.

Uiteraard voert overmatige stress ook bot op ons brein. Je hormoonhuishouding en immuunsysteem raken ontregeld. We dompelen onder in een overlevingsmodus, waarbij automatische processen in ons brein de overhand nemen. De hersenen sturen een signaal naar de bijnieren om adrenaline te produceren. Adrenaline is een functioneel hormoon dat ons voorbereidt op een bedreigende situatie; vechten of vluchten. Echter, we kunnen ook verstijven wanneer er bijvoorbeeld een vrachtwagen met hoge snelheid op ons afkomt. Kortom, vechten, vluchten of verstijven zijn in deze context on-gerationaliseerde processen en werken veelal contraproductief. We zijn letterlijk niet meer in staat om logisch na te denken over oplossingen en zinken dieper in de negatieve stressspiraal. Als tegenreactie op de overmatige adrenaline productie beschermt ons lichaam ons opnieuw door cortisol aan te maken. Zonder dit afremmingssysteem zou de adrenaline in ons lichaam alle energiereserves opbranden en ons lichaam letterlijk kunnen bezwijken. Helaas heeft een hoge cortisolwaarde ook een negatieve werking op ons lichaam en brein, zoals vermoeidheid, gewichtstoename in de buikstreek, hoge suikerbehoefte, veranderende bloeddruk, verlaagd libido en een negatieve stemming. Doordat adrenaline chronisch cortisol afremt wordt de werking van de cortisol-gevoelige hippocampus in ons brein verstoord. De hippocampus die normaal de cortisol productie remt, raakt ontregeld waardoor er teveel of te weinig cortisol in ons bloed komt. One way or the other: het put ons lichaam uit. De hippocampus speelt een rol in ons (stress-gerelateerde) geheugen. Hierdoor zijn we in staat in stressvolle situaties adequaat te handelen. Onderzoekers zijn dan ook hard op weg er dan achter te komen hoe symptomen van burn-out en de werking van de hippocampus geassocieerd zijn.

Je kan je voorstellen dat wanneer chronische en overmatige stress omslaat in een burn-out het hormoon,- en immuunsysteem dermate aangetast is dat ze extreme mentale en fysieke vermoeidheid veroorzaken. Dit is zo heftig dat je niet meer op kunt staan of nadenken over een boodschappenlijstje. We kampen met concentratie en slaapproblemen, vergeetachtigheid en labiliteit van ons autonome zenuwstelsel. Een burn-out zit dus zeker wel tussen onze oren. Echter, een burn-out als psychische aandoening classificeren gaat uit van een scheiding tussen lichaam en geest. Zoals je hierboven ook gelezen hebt zijn lichaam en geest onlosmakelijk verbonden als het gaat om stress en burn-out. Je lichaam en geest kunnen elkaar verzwakken door niet naar elkaar te luisteren. De oplossing ligt in het verbinden van lichaam en geest. Zodat beide in hun kracht staan en daarmee elkaar versterken, zodat, stapje voor stapje we onszelf een weg terug naar boven worstelen. Uiteraard is dit makkelijker gezegd dan gedaan. Wil je weten ‘hoe’ je deze verbintenis maakt of heb je hulp hierbij nodig neem dan contact met mij op via uu.fitlife@gmail.com.